vptz thuis waken logo

vptz tekst er zijn rood

vptz tekst er zijn mobiel rood

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Jaarverslag 2021

Niemand had kunnen voorzien dat corona in 2021  nog steeds zo’n grote impact op ons leven zou hebben en dat wij dit jaar zelfs in een lockdown zouden afsluiten.

Maar ondanks alle beperkingen die de COVID pandemie ook dit jaar met zich meebracht hebben onze vrijwilligers weer veel kunnen betekenen voor onze medemens die graag thuis wil sterven.  Met hun luisterend oor, een helpende hand en een wakend oog ondersteunden zij ook de naasten en mantelzorgers.

Wij waren weer beter in beeld bij de professionals en het aantal inzetten is fors omhoog gegaan ten opzichte van 2020.  Dit ondanks een terugloop in het aantal vrijwilligers.
Dit tekent de grote bereidheid van onze vrijwilligers om zich meer dan 100% in te zetten.
Gelukkig zijn er in het afgelopen jaar ook een aantal nieuwe vrijwilligers gestart en is er begin 2022 weer een nieuwe training gepland. Dit biedt hoop op een mooie aanvulling en groei van onze vrijwilligersgroep.

Voor de coördinatoren was het een druk en bewogen jaar, waarin zij alle moeite gedaan hebben om er voor de vrijwilligers te zijn. Daarnaast vroegen de intakes en het gepuzzel om een inzet rond te krijgen veel tijd, maar desondanks wisten zij toch een aantal activiteiten op te starten.

Namens het bestuur wil ik iedereen, vrijwilligers en coördinatoren, die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft om in het afgelopen complexe jaar de in de dit jaarverslag genoemde activiteiten te realiseren, en die vol enthousiasme zijn of haar schouders er telkens weer onder heeft gezet, heel hartelijk bedanken.

Hopelijk biedt 2022 ons weer alle ruimte om elkaar te ontmoeten, tijdens thema-avonden en mooie bijeenkomsten met elkaar van gedachten te wisselen en zo weer de verbinding met elkaar en de VPTZ te voelen.

Met al onze mooie mensen hopen we samen te kunnen werken aan een toekomstbestendige VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen en van betekenis te zijn tot het einde.

Klik hier om het jaarverslag 2021 te lezen

Marjo Albers-Akkers, voorzitter bestuur

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Graag contact...

Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Invalid Input

Financiële steun

VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is een erkende ANBI-instelling.

Giften aan erkende ANBI-instellingen zijn voor de belasting aftrekbaar van uw inkomen.

Lees verder