vptz thuis waken logo

vptz tekst er zijn rood

vptz tekst er zijn mobiel rood

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Hulp in de laatste levensfase

Als mantelzorger biedt u een ernstig zieke persoonlijke verzorging, begeleiding en liefdevolle aandacht. En dat is vaak erg zwaar. De vrijwilligers van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) kunnen u ondersteunen bij uw zorgtaak. De vrijwilligers nemen voor een aantal uren uw zorgtaak over, maar vervangen uiteraard de professionele zorg, als artsen en thuiszorg, niet.
U kunt dan weer even op adem komen of aandacht geven aan andere zaken die van belang zijn.

Schakel onze inzet tijdig in. Daardoor houdt u uw taak als mantelzorger langer vol.

VPTZ-vrijwilligers kunnen zowel ’s nachts aanwezig zijn als overdag. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de ongeneeslijk zieke, bieden een luisterend oor en een wakend oog.

Op onze site leest u meer over ons werk. Over welke hulp u bij ons kunt aanvragen en hoe dat kan. VPTZ Nederland heeft een mooie animatie gemaakt over hoe onze vrijwilligers samenwerken met allerlei andere mensen en instanties, om in de laatste levensfase van betekenis te zijn. Deze animatie is af te spelen door op onderstaande afbeelding te klikken.

animatie VPTZ Nederland

 

Graag contact...

Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Invalid Input

Financiële steun

VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is een erkende ANBI-instelling.

Giften aan erkende ANBI-instellingen zijn voor de belasting aftrekbaar van uw inkomen.

Lees verder