vptz thuis waken logo

vptz tekst er zijn rood

vptz tekst er zijn mobiel rood

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

De vrijwilliger

 

Wil jij ook iets onbetaalbaars doen voor een ander?

Wij zoeken mensen die een ander willen ondersteunen in de laatste levensfase.


VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen ondersteunt mantelzorgers van mensen die op korte termijn zullen sterven. De hulp die we bieden is van onschatbare waarde. Gewoon “er zijn” kan mantelzorgers en terminaal zieken het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan.
Hoe meer vrijwilligers zich bij ons aanmelden, hoe meer mensen we kunnen helpen.

Wat ga je doen?  |  Wat verwachten we? Wat bieden we?

Wat ga je doen?

 • Je start met een basisopleiding van 5 dagdelen en 1 praktijkles
 • Je loopt mee met een ervaren vrijwilliger
 • Je bent ongeveer 1 keer per week een dagdeel of een nacht beschikbaar
 • Je geeft aan op welke dagen je beschikbaar bent
 • Tijdens de inzet luister je, ondersteun je patiënt en mantelzorger, doe je licht verzorgende taken zoals de zieke naar de po-stoel brengen, draaien in bed, enzovoort. Indien nodig kan daarbij een beroep gedaan worden op de ondersteuning van de professionele zorg.
 • Soms wordt je veel achter elkaar ingezet
 • Soms is het rustig en hebben we even geen werk voor je

 ↑ naar boven

 Wat verwachten we van jou ?

 • je kunt goed afstemmen op de ander
 • je bent in staat om met steeds wisselende gezins- en leefsituaties om te gaan
 • je kunt zelfstandig optreden
 • je kunt goed omgaan met de emoties van anderen en van jezelf
 • je bent betrouwbaar en wekt vertrouwen
 • je hebt respect voor de privacy, levensovertuiging en wensen van de ander
 • je kunt goed samenwerken met collega vrijwilligers en met de coördinatoren
 • je bent flexibel en kunt goed omgaan met de onregelmatigheid van het werk
 • je bent bereid deel te nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten (scholing)

↑ naar boven

Wat biedt het vrijwilligerswerk je?

 • voldoening
 • een basiscursus om het vrijwilligerswerk te kunnen doen
 • verdiepingscursussen aangeboden door VPTZ Nederland
 • themabijeenkomsten die verdieping geven aan het werk en waarin ruimte is voor onderlinge uitwisseling van ervaringen
  intervisie
 • evaluaties van afgesloten wakes
 • intensieve begeleiding door de coördinator(en).

 ↑ naar boven

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Graag contact...

Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Invalid Input

Financiële steun

VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is een erkende ANBI-instelling.

Giften aan erkende ANBI-instellingen zijn voor de belasting aftrekbaar van uw inkomen.

Lees verder