vptz thuis waken logo

vptz tekst er zijn rood

vptz tekst er zijn mobiel rood

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Jaarverslag 2022

2022….het jaar van de verandering
Wat waren we blij dat in 2022, na 2 jaar COVID-19, de wereld weer openging. We hadden eindelijk weer de mogelijkheid om allemaal te gaan waken, elkaar te ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren en scholing te geven. De verbinding met elkaar die we zo misten.
Onze vrijwilligers konden gelukkig dit jaar volop worden ingezet. Met compassie konden zij ”Er zijn” voor 62 mensen die thuis wilden sterven. Ze boden een luisterend oor, een helpende hand en een wakend oog aan hen en hun mantelzorgers. Het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers, die om
diverse redenen zijn gestopt met het waken. We zagen hierbij dat de COVID-19 periode een duidelijke rol heeft gespeeld. Hier tegenover staat dat we dit jaar veel nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen. In totaal blijft het vrijwilligersaantal ongewijzigd op 29, maar wel veel lager dan in het pre-COVID-19 tijdperk. Daarom zullen we het komende jaar alles op alles moeten zetten om nieuwe vrijwilligers te werven, zodat we er in kunnen slagen om meer en vaker hulp te bieden aan onze medemens, vooral ook in de buitengebieden. Bij de coördinatoren is er opnieuw een wisseling van de wacht geweest. Hierdoor hebben niet alle geplande jaaractiviteiten plaats kunnen vinden. Gelukkig hebben we de vacature heel goed kunnen invullen en is het team weer compleet. Zij zijn er klaar voor om vol energie van 2023 een mooi jaar te maken.
Ook het bestuur heeft een metamorfose ondergaan. Drie bestuursleden hebben hun functie neergelegd, na lang actief in het bestuur te zijn geweest. Eind van het jaar hebben we 3 nieuwe enthousiaste bestuursleden mogen verwelkomen. Kortom, 2022 was een jaar vol veranderingen.

Het bestuur wil iedereen, vrijwilligers en coördinatoren, die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest om de in dit jaarverslag genoemde activiteiten en werkzaamheden te realiseren. Samen met jullie gaan we ervoor zorgdragen dat onze VPTZ nog lang van betekenis blijft voor alle mensen die thuis willen sterven in het Rijk van Nijmegen. 

Klik hier om het jaarverslag 2022 te lezen

Marjo Albers-Akkers, voorzitter bestuur

Jaarverslag 2021

Niemand had kunnen voorzien dat corona in 2021  nog steeds zo’n grote impact op ons leven zou hebben en dat wij dit jaar zelfs in een lockdown zouden afsluiten.

Maar ondanks alle beperkingen die de COVID pandemie ook dit jaar met zich meebracht hebben onze vrijwilligers weer veel kunnen betekenen voor onze medemens die graag thuis wil sterven.  Met hun luisterend oor, een helpende hand en een wakend oog ondersteunden zij ook de naasten en mantelzorgers.

Wij waren weer beter in beeld bij de professionals en het aantal inzetten is fors omhoog gegaan ten opzichte van 2020.  Dit ondanks een terugloop in het aantal vrijwilligers.
Dit tekent de grote bereidheid van onze vrijwilligers om zich meer dan 100% in te zetten.
Gelukkig zijn er in het afgelopen jaar ook een aantal nieuwe vrijwilligers gestart en is er begin 2022 weer een nieuwe training gepland. Dit biedt hoop op een mooie aanvulling en groei van onze vrijwilligersgroep.

Voor de coördinatoren was het een druk en bewogen jaar, waarin zij alle moeite gedaan hebben om er voor de vrijwilligers te zijn. Daarnaast vroegen de intakes en het gepuzzel om een inzet rond te krijgen veel tijd, maar desondanks wisten zij toch een aantal activiteiten op te starten.

Namens het bestuur wil ik iedereen, vrijwilligers en coördinatoren, die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft om in het afgelopen complexe jaar de in de dit jaarverslag genoemde activiteiten te realiseren, en die vol enthousiasme zijn of haar schouders er telkens weer onder heeft gezet, heel hartelijk bedanken.

Hopelijk biedt 2022 ons weer alle ruimte om elkaar te ontmoeten, tijdens thema-avonden en mooie bijeenkomsten met elkaar van gedachten te wisselen en zo weer de verbinding met elkaar en de VPTZ te voelen.

Met al onze mooie mensen hopen we samen te kunnen werken aan een toekomstbestendige VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen en van betekenis te zijn tot het einde.

Klik hier om het jaarverslag 2021 te lezen

Marjo Albers-Akkers, voorzitter bestuur

Jaarverslag 2020

Wij hadden met elkaar een jaar geleden niet kunnen bedenken dat ons leven vanaf maart 2020 helemaal in het teken van de COVID pandemie zou staan. Een pandemie die ieder van ons op de een of andere manier heeft geraakt: door ziekte van onszelf of onze naasten, door verlies van onze gezondheid, het verlies en het gemis van onze dierbaren, het gebrek aan nabijheid, verplicht thuiswerken, beperking van onze vrijheid en eenzaamheid als gevolg van alle maatregelen, het is teveel om op te noemen.

Daar komt nog bij dat het voor onze betrokken VPTZ wakers, juist in deze tijd, niet of moeilijk is om er te kunnen zijn voor onze medemens in de terminale fase. Het niet meer kunnen organiseren en bijwonen van thema bijeenkomsten of het zomeruitje en de eindejaarsviering, belemmert daarnaast de mogelijkheid om in contact en samen te zijn met je collega vrijwilligers, wat invloed heeft op het saamhorigheidsgevoel.

Gelukkig hebben we toch, na een korte sluiting en met allerlei veiligheidsmaatregelen, onder de bezielende leiding van de coördinatoren, met een aantal vrijwilligers het waken weer op kunnen pakken.

Dit tekent onze veerkracht en ons vermogen om toch aandacht te blijven hebben voor onze medemens en samen op deze wijze van betekenis te zijn tot het einde.

Namens het bestuur wil ik iedereen, vrijwilligers en coördinatoren, die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft om in het afgelopen jaar de in de dit jaarverslag genoemde activiteiten te realiseren, heel hartelijk bedanken.

Hopelijk is er op niet al te lange termijn een stip aan de horizon en biedt het vaccineren ons een uitweg naar een “normale” samenleving, waarbij wij als VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen, in ons 36ste bestaansjaar, weer volop in beweging kunnen zijn.

Klik hier om het jaarverslag te lezen. 

Marjo Albers-Akkers,
voorzitter bestuur

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Graag contact...

Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Invalid Input

Financiële steun

VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is een erkende ANBI-instelling.

Giften aan erkende ANBI-instellingen zijn voor de belasting aftrekbaar van uw inkomen.

Lees verder