vptz thuis waken logo

vptz tekst er zijn rood

vptz tekst er zijn mobiel rood

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Vacature secretaris / bestuurslid

Kom jij als secretaris of bestuurslid onze mooie organisatie, VPTZ Rijk van Nijmegen ondersteunen?

Onze Organisatie

Wij zijn VPTZ Thuis Waken rijk van Nijmegen, een stichting die vrijwillige ondersteuning en hulp biedt aan ongeneeslijk zieken en hun naasten in de palliatief terminale fase. Ons kantoor is op de Ottengas 13. Wij bestaan al 36 jaar.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen met een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. We hebben drie parttime coördinatoren in dienst en we hebben 30 vrijwilligers die de zorg leveren. We denken en ontwikkelen samen. Eenmaal per maand vergaderen we 2 uur waarvan het eerste uur met de coördinatoren.

We zijn een team dat actief meedenkt en helpt bij beleid en organisatie van de zorg die we bieden. In het bestuur hebben we in onderling overleg een verdeling van de portefeuilles gemaakt.  Wij zijn een betrokken bestuur dat naar elkaar omkijkt.

Affiniteit met het werkveld is het belangrijkste. De secretaris en bestuurslid moeten in staat zijn om te verbinden, om mee te denken en mee te ontwikkelen op beleidsniveau en samen te werken. Eventuele zorgkennis kan van pas komen maar is geen vereiste. Motivatie en betrokkenheid bij het thema zullen de belangrijkste pijlers zijn.

Interesse of meer weten? Reageer. Druk hier voor onze vacature-flyer

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de vacatures, secretaris of bestuurslid?

Je bent van harte welkom om contact met ons te zoeken.

Bel met José Jacobs (bestuurslid) 06-52066156 of reageer via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

jaarverslagen

Onze vrijwilligers, het bestuur en de coordinatoren zitten niet stil. Wat zij allemaal gedaan hebben wordt vastgelegd in het jaarversalg.

Klik hier voor het jaarverslag van 2021

Klik hier voor het jaarverslag van 2020

Jaarplan 2022

Op basis van ons meerjaren beleidsplan hebben we een aantal doelen en actiepunten vastgelegd in ons jaarplan. Klik hier om het jaarplan 2022 in te zien. 

jaarverslag 2021

Niemand had kunnen voorzien dat corona in 2021  nog steeds zo’n grote impact op ons leven zou hebben en dat wij dit jaar zelfs in een lockdown zouden afsluiten.

Maar ondanks alle beperkingen die de COVID pandemie ook dit jaar met zich meebracht hebben onze vrijwilligers weer veel kunnen betekenen voor onze medemens die graag thuis wil sterven.  Met hun luisterend oor, een helpende hand en een wakend oog ondersteunden zij ook de naasten en mantelzorgers.

Wij waren weer beter in beeld bij de professionals en het aantal inzetten is fors omhoog gegaan ten opzichte van 2020.  Dit ondanks een terugloop in het aantal vrijwilligers.
Dit tekent de grote bereidheid van onze vrijwilligers om zich meer dan 100% in te zetten.
Gelukkig zijn er in het afgelopen jaar ook een aantal nieuwe vrijwilligers gestart en is er begin 2022 weer een nieuwe training gepland. Dit biedt hoop op een mooie aanvulling en groei van onze vrijwilligersgroep.

Voor de coördinatoren was het een druk en bewogen jaar, waarin zij alle moeite gedaan hebben om er voor de vrijwilligers te zijn. Daarnaast vroegen de intakes en het gepuzzel om een inzet rond te krijgen veel tijd, maar desondanks wisten zij toch een aantal activiteiten op te starten.

Namens het bestuur wil ik iedereen, vrijwilligers en coördinatoren, die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft om in het afgelopen complexe jaar de in de dit jaarverslag genoemde activiteiten te realiseren, en die vol enthousiasme zijn of haar schouders er telkens weer onder heeft gezet, heel hartelijk bedanken.

Hopelijk biedt 2022 ons weer alle ruimte om elkaar te ontmoeten, tijdens thema-avonden en mooie bijeenkomsten met elkaar van gedachten te wisselen en zo weer de verbinding met elkaar en de VPTZ te voelen.

Met al onze mooie mensen hopen we samen te kunnen werken aan een toekomstbestendige VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen en van betekenis te zijn tot het einde.

Klik hier om het jaarverslag 2021 te lezen

Marjo Albers-Akkers, voorzitter bestuur

Jaarplan 2021

Op basis van ons meerjaren beleidsplan hebben we een aantal doelen en actiepunten vastgelegd in ons jaarplan. Klik hier om het jaarplan 2021 in te zien. 

Jaarverslag 2020

Wij hadden met elkaar een jaar geleden niet kunnen bedenken dat ons leven vanaf maart 2020 helemaal in het teken van de COVID pandemie zou staan. Een pandemie die ieder van ons op de een of andere manier heeft geraakt: door ziekte van onszelf of onze naasten, door verlies van onze gezondheid, het verlies en het gemis van onze dierbaren, het gebrek aan nabijheid, verplicht thuiswerken, beperking van onze vrijheid en eenzaamheid als gevolg van alle maatregelen, het is teveel om op te noemen.

Daar komt nog bij dat het voor onze betrokken VPTZ wakers, juist in deze tijd, niet of moeilijk is om er te kunnen zijn voor onze medemens in de terminale fase. Het niet meer kunnen organiseren en bijwonen van thema bijeenkomsten of het zomeruitje en de eindejaarsviering, belemmert daarnaast de mogelijkheid om in contact en samen te zijn met je collega vrijwilligers, wat invloed heeft op het saamhorigheidsgevoel.

Gelukkig hebben we toch, na een korte sluiting en met allerlei veiligheidsmaatregelen, onder de bezielende leiding van de coördinatoren, met een aantal vrijwilligers het waken weer op kunnen pakken.

Dit tekent onze veerkracht en ons vermogen om toch aandacht te blijven hebben voor onze medemens en samen op deze wijze van betekenis te zijn tot het einde.

Namens het bestuur wil ik iedereen, vrijwilligers en coördinatoren, die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft om in het afgelopen jaar de in de dit jaarverslag genoemde activiteiten te realiseren, heel hartelijk bedanken.

Hopelijk is er op niet al te lange termijn een stip aan de horizon en biedt het vaccineren ons een uitweg naar een “normale” samenleving, waarbij wij als VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen, in ons 36ste bestaansjaar, weer volop in beweging kunnen zijn.

Klik hier om het jaarverslag te lezen. 

Marjo Albers-Akkers,
voorzitter bestuur

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Graag contact...

Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
Invalid Input
Invoer is niet goed gegaan, probeer svp opnieuw

Financiële steun

VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is een erkende ANBI-instelling.

Giften aan erkende ANBI-instellingen zijn voor de belasting aftrekbaar van uw inkomen.

Lees verder