vptz thuis waken logo

vptz tekst er zijn rood

vptz tekst er zijn mobiel rood

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Lokale organisatie

Hier een weergave van de lokale organisatie.

Weblinks

Er is veel informatie beschikbaar op Internet en daarbuiten.
Onderstaand een aantal sites welke we aanbevelen te bezoeken:

VPTZ Wijchen
https://www.hospicewijchen.nl/
VPTZ Arnhem
www.vptzarnhem.nl.
VPTZ Over-Betuwe
http://www.vptz-betuwe.nl/
VPTZ Midden Gelderland
www.VPTZmiddengelderland.nl 
VTZ Oost Gelderland
www.vptzoostgelderland.nl 
VPTZ Nederland
www.VPTZ.nl 
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG)
VPTZ Thuis  Waken Rijk van Nijmegen is lid van het netwerk palliatieve zorg  Zuid-Gelderland. Op de website van het netwerk: zijn de links opgenomen van alle onderwerpen rond de palliatieve zorg.
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Landelijkecontent/tabid/9436/lcid/37/Bieb/Websites.aspx 

Visie en beleid

De titel van het voorwoord van Marjo Albers - Akkers (voorzitter) van ons beleidsplan 2020 - 2022 is "35 jaar "ER ZIJN" in samenwerking en verbinding. Quo Vadis?" Waar gaat gij heen. Hoe zien onze toekomstplannen er uit. Daar hebben we over nagedacht en onze gedachten neergelegd in het beleidsplan.

Al 35 jaar zijn we in het Rijk van Nijmegen actief om mensen, die thuis willen sterven, in de terminale fase te ondersteunen om het wens in vervulling te laten gaan. Diep in ons hart willen we de manetlzorgers van de terminale patiënt ondersteunen om hun zware taak uit te kunnen voeren. Door er gewoon te zijn. Zonder de professionele zorgtaak, maar met oog, oor en handen voor wat nodig is.

Dat doen onze vrijwilligers al 35 jaar. Onze vrijwilligers zijn het goud van onze organisatie. En precies daarom staan onze vrijwilligers opnieuw centraal in ons beleid. Want zij zijn degenen die ‘er zijn’. 

Geïnteresseerd in dit beleidsplan, klik dan HIER.

We vertalen het meerjarenbeleidsplan elk jaar naar een jaarplan. Onze plannen zijn daarin nog concreter gemaakt. Voor het jaarplan klik hier.

Vraag en antwoord

Onderstaand veel gestelde vragen en onze antwoorden.

Wanneer kan ik de VPTZ inschakelen?

 • Als u terminaal ziek bent en u behoefte heeft aan iemand die hulp biedt, zoals uw naasten dat zouden doen.
 • Als u een terminaal zieke thuis of in een instelling verzorgt en u komt handen te kort of als u er alleen voor staat.
 • Als u als mantelzorger even op adem wilt komen en een moment rust voor uzelf wilt of tijd nodig heeft om bepaalde zaken te regelen.
 • Wat is mantelzorg?

  Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

  Welke zorg biedt de VPTZ?

  De zorg die onze vrijwilligers bieden, is vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Ze kunnen bijvoorbeeld 's nachts of overdag waken bij de zieke en helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, zo lang dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn. Ook bieden ze een luisterend oor, zowel voor de zieke als voor de mantelzorger.

  Waarom een vrijwilligersorganisatie inschakelen?

  Omdat vrijwilligers gemotiveerd en betrokken zijn. Vaak hebben ze zelf een naaste verzorgd en verloren, of hebben ze ervaring met werken in de zorg. Zij kiezen er bewust voor om tijd te besteden aan het helpen van mensen. Hun hulp is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U kunt op hen rekenen. De hulp is bovendien nagenoeg kosteloos.  VPTZ vraagt bij de intake een eenmalige bijdrage van € 30,00.

  Hoe deskundig zijn de vrijwilligers?

  Alle vrijwilligers volgen eerst een opleiding en worden dan pas ingezet. Ze worden begeleid door ervaren coördinatoren, noteren hun observaties in het zorgdossier en doen alles in overleg met u.

  Wat kost het inschakelen van de VPTZ?

  Onze hulp is ongeacht de duur in beginsel gratis. Bij het intakegesprek vraagt de coördinator om een eenmalige vrijwillige bijdrage van € 30,00.

  Kan ik de VPTZ ook inschakelen als ik al professionele zorg (bijvoorbeeld thuiszorg) heb?

  De zorg die VPTZ biedt, is aanvullend op de mantelzorg. Afhankelijk van uw situatie kunt u naast bijvoorbeeld de thuiszorg ook de VPTZ inschakelen.

  Kan ik ook 's nachts een vrijwilliger inschakelen?

  U bekijkt samen met de coördinator wanneer u behoefte heeft aan hulp en dat kan ook 's nachts zijn.

  Kan ik wel rekenen op een vrijwilliger?

  Dat het werk op vrijwillige basis wordt gedaan, betekent niet dat het vrijblijvend is. We zien er op toe dat onze vrijwilligers gemaakte afspraken altijd nakomen.

  Heb ik een keuze uit vrijwilligers?

  In principe niet. De coördinator bekijkt wel welke vrijwilligers het beste passen bij uw situatie.

  Wat als het niet klikt met een vrijwilliger?

  Dan zoekt de coördinator samen met u naar mogelijke oplossingen. Eventueel kunnen er andere vrijwilligers worden ingeschakeld.

  Heb ik een indicatie van bijvoorbeeld het CIZ (Centrale Indicatiestelling Zorg) nodig?

  Nee, die is niet nodig.

  Hoe lang kan ik gebruik maken van vrijwillige hulp?

  Dat varieert per situatie, we kunnen daar samen met u afspraken over maken.

  Is er een maximum aan het aantal uren hulp dat ik kan krijgen?

  Zolang de VPTZ uw vraag kan invullen, is er geen maximum. De hulpverlening door de VPTZ is wel afhankelijk van het aantal mensen dat beschikbaar is.

  Hoe kan ik meer informatie of hulp aanvragen?

  U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator van de VPTZ-organisatie het dichtst bij u in de buurt.

  Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

  Organisatie VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen

  VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is op 1 januari 2018 door samengaan van VPTZ Nijmegen, VPTZ Heumen, Malden en Mook en VPTZ Zuid Gelderland tot stand gekomen. 

  De organisatie is werkzaam in de Gemeenten Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar en in de Gemeente Berg en Dal.

  De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41056808.

  Bij de stichting zijn 3 coördinatoren in dienst: Marjolein Lamers, Sandra Neijenhuis en Irene Straatman

  .      Pasfoto Marjolein Lamers 1         foto sandra           irene vptz klein   

  Zij zijn de aanspreekpunten voor zowel onze zorgvragers, de zorgbemiddelaars als onze vrijwilligers. U zult een van hen ook ontmoeten bij een intakegesprek en bij de voortgang en evaluatie van onze diensten.

  Binnen VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen zijn rond de 30 goed opgeleide vrijwilligers betrokken, die worden ingezet bij het “ER ZIJN!!” Veel van de vrijwilligers denken ook met bestuur en coördinatoren mee over ontwikkeling van nieuwe initiatieven en werken daar ook aan mee. U zult onze vrijwilligers ook tegenkomen bij voorlichtingsactiviteiten. Wilt u weten wat onze vrijwilligers doen en hoe je vrijwilliger wordt, klik dan HIER.

  De Stichting wordt geleid door het bestuur. In het bestuur zitten de volgende leden:

  Marjo Albers – Akkers, voorzitter

  Els Verschuur, secretaris

  Anja op 't Hoog, penningmeester

  Annie Klein Gunnewiek, bestuurslid

  Sieneke Roelfsema, bestuurslid

  De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële beloning. Ook zij zijn vrijwilligers.

  VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is werkzaam vanuit het kantoor aan de Ottengas 13 te Nijmegen. Voor de contactgegevens klik HIER.

   

  Ons werk
  Vrijwilligers
  Onze verhalen
  Hulp aanvragen

  Graag contact...

  Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
  Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
  Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
  Invalid Input

  Financiële steun

  VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is een erkende ANBI-instelling.

  Giften aan erkende ANBI-instellingen zijn voor de belasting aftrekbaar van uw inkomen.

  Lees verder